Κλασικός Χορός


Η σχολή μας, ως αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού Σχολή Χορού, δίνει την ανάλογη σημασία στα μαθήματα του Κλασικού Χορού. Διαθέτει τμήματα αρχαρίων έως και προχωρημένων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων υποστηρίζοντας τα οφέλη του μπαλέτου στην ψυχοσωματική ανάπτυξη, εξέλιξη και ισορροπία του ανθρώπου πολύ περισσότερο στις μέρες μας.