Μαθήματα
Μάρ
28
Τρίτη
2023
10:00-11:00
11:30-13:00
14:00-16:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
21:00-23:00
Περισσότερες Πληροφορίες

Hip Hop


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:Ο χορός Hip Hop αποτελεί μέρος της «Κουλτούρας Χιπ Χοπ» («Hip Hop Culture»).
Τα 4 στοιχεία κατά τον DJ Afrika Bampaataa είναι τα: graffiti, MCing, DJing και b-boying.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:Στην εξέλιξή του ο χορός Hip Hop, όπως διδάσκεται στη σχολή μας, συνδυάζει στοιχεία από locking, popping, new school, krumping και street jazz.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση του συντονισμού
  • Ανάπτυξη της κοινωνικότητας και ομαδικότητας
  • Βελτίωση του ρυθμού και των κινητικών δεξιοτήτων