Μαθήματα
Σεπ
28
Τετάρτη
2022
14:30-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Αυγουστής Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
20:30-22:00
Περισσότερες Πληροφορίες

Hip Hop


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:Ο χορός Hip Hop αποτελεί μέρος της «Κουλτούρας Χιπ Χοπ» («Hip Hop Culture»).
Τα 4 στοιχεία κατά τον DJ Afrika Bampaataa είναι τα: graffiti, MCing, DJing και b-boying.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:Στην εξέλιξή του ο χορός Hip Hop, όπως διδάσκεται στη σχολή μας, συνδυάζει στοιχεία από locking, popping, new school, krumping και street jazz.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση του συντονισμού
  • Ανάπτυξη της κοινωνικότητας και ομαδικότητας
  • Βελτίωση του ρυθμού και των κινητικών δεξιοτήτων