Μαθήματα
Ιού
05
Τρίτη
2022
10:00-11:00
11:30-13:00
14:00-16:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
21:00-23:00
Περισσότερες Πληροφορίες

Ballet (I.S.T.D. Grade III)Τρίτη18:00-19:00Αίθουσα 2Λιλίκα
Πέμπτη18:00-19:00Αίθουσα 2Λιλίκα