Πλωτίνος Ηλιάδης

Απόφοιτος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών (Α.Π.Θ.) με ειδικότητα Aerobic-Βάρη και κατεύθυνση στη Βιολογία της Άσκησης. Σπούδασε κλασικό και σύγχρονο χορό στη Κρατική Σχολή Χορού και αποφοίτησε από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της "Ραλλού Μάνου".

Ειδικεύτηκε στους Λατινοαμερικάνικους και Ευρωπαϊκούς χορούς στις σχολές χορού Asters International. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Pilates (mat & equipment) από τον οργανισμό "The Pilates Coach" και BodyART από τον Robert Steinbacher.

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο σύστημα Gyrotonic®. Βρίσκεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του S.E.A.D στο τμήμα "Bodhi Project", όπου παράλληλα χορεύει και στην επαγγελματική ομάδα του S.E.A.D.

Εργάζεται ως personal trainer, aerobic instructor και δάσκαλος χορού.