Μαθήματα
Δεκ
06
Δευτέρα
2021
10:00-11:00
10:00-11:30
11:30-13:00
14:30-17:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
21:30-22:30
Μιχάλης Αίθουσα 1
Περισσότερες Πληροφορίες

D.D.E. (Modern I.S.T.D.)Δευτέρα14:30-17:00Αίθουσα 1Μαίρη
Τετάρτη14:30-17:00Αίθουσα 1Μαίρη
Παρασκευή13:00-15:00Αίθουσα 1Μαίρη