Μοντέρνος Χορός


Ο Μοντέρνος και Σύγχρονος χορός αναφέρεται στο είδος αυτού του χορού που έπεται του κλασικού. Στις αρχές του πρηγούμενου αιώνα η ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί καλλιτεχνικά, άρα και χορευτικά, με πιο αυθεντικό, φυσικό και λειτουργικό τρόπο τον οδήγησε σε κινητικά πρότυπα πιο κοντά στην καθημερινή κι ελεύθερη κίνηση μακρυά από αυστηρές νόρμες και κανόνες, όπως αυτά του μπαλέτου.

Στη σχολή μας μπορείτε να βρείτε μαθήματα που συμφωνούν με τις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρου του Σύγχρονου χορού.