Μαθήματα
Δεκ
05
Δευτέρα
2022
10:00-11:00
10:00-11:30
11:30-13:00
14:30-17:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
21:30-22:30
Μιχάλης Αίθουσα 1
Περισσότερες Πληροφορίες

D.D.I. Modern I.S.T.DΠέμπτη12:00-16:00Αίθουσα 1Μαίρη
Πέμπτη17:00-19:00Αίθουσα 1Μαίρη
Σάββατο16:00-18:00Αίθουσα 1Μαίρη