Μαθήματα
Δεκ
06
Δευτέρα
2021
10:00-11:00
10:00-11:30
11:30-13:00
14:30-17:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
21:30-22:30
Μιχάλης Αίθουσα 1
Περισσότερες Πληροφορίες

Χριστίνα Γεωργιάδου

Κάτοχος διπλώματος Hatha Yoga Instructor training course (asana-pranayama-meditation – relaxation – anatomy – philosophy - teaching methology) του Ghyta Yoga School. Κάτοχος διπλώματος Intermediate , Advanced I της Royal Academy of Dance. Μπαλέτο, jazz, σύγχρονο, αυτοσχεδιασμός, μουσικοκινητική.

Σεμινάρια διδασκαλίας:
  • Teaching Royal Academy of Dance επιπέδου Grade I - Advanced ΙΙ
  • Σύγχρονου χορού (based on Limon),
  • Aνατομίας, θεατρικού παιχνιδιού, ψυχολογίας, ιστορίας τέχνης, γενικής φιλοσοφίας πολεμικών τεχνών, Τai-chi, εναλλακτικών θεραπειών, διατροφογνωσίας, αυτοσχεδιασμού, πρακτικών αναπνοής , διαλογισμού.