Μαθήματα
Δεκ
05
Δευτέρα
2022
10:00-11:00
10:00-11:30
11:30-13:00
14:30-17:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
21:30-22:30
Μιχάλης Αίθουσα 1
Περισσότερες Πληροφορίες

Ballet (Free)Δευτέρα11:30-13:00Αίθουσα 1Δημήτρης
Τρίτη11:30-13:00Αίθουσα 1Δημήτρης
Τετάρτη20:30-22:00Αίθουσα 1Δημήτρης