Μαθήματα
Δεκ
06
Δευτέρα
2021
10:00-11:00
10:00-11:30
11:30-13:00
14:30-17:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
21:30-22:30
Μιχάλης Αίθουσα 1
Περισσότερες Πληροφορίες

Άλκηστις Βουράκη

Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών με ειδικότητες ορχιστική &θαλάσσιο σκι. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Ελεγχος του Στρες & Προαγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης &Οικονομιας (τμήμα Λογιστικής) του Τ.Ε.Ι Πειραιά. Κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο MSc e-commerce του Kingston University of London. Πιστοποιημένη καθηγήτρια απο τον εκπαιδευτικό φορέα StudioOne στα διπλώματα:
  • Group Exercise Leader
  • Dance Masterworks
  • Pilates
  • Yoga Alliance 200h
  • BodyART απο τον Robert Steinbacher E.B.C.