Άλκηστις Βουράκη

Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών με ειδικότητες ορχιστική &θαλάσσιο σκι. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Ελεγχος του Στρες & Προαγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης &Οικονομιας (τμήμα Λογιστικής) του Τ.Ε.Ι Πειραιά. Κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο MSc e-commerce του Kingston University of London. Πιστοποιημένη καθηγήτρια απο τον εκπαιδευτικό φορέα StudioOne στα διπλώματα:
  • Group Exercise Leader
  • Dance Masterworks
  • Pilates
  • Yoga Alliance 200h
  • BodyART απο τον Robert Steinbacher E.B.C.