Μαθήματα
Μάι
28
Πέμπτη
2020
10:00-11:00
10:00-11:30
12:00-16:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Χριστίνα Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:30
21:00-22:30
Περισσότερες Πληροφορίες

Με το ποντίκι μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε τις εικόνες προκειμένου να επιλέξετε εκείνες που σας ενδιαφέρουν . Για την μεγέθυνση της εικόνας κάντε διπλό κλικ πάνω της .

Επίσης για την εμφάνιση όλων των εικόνων με την σειρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη πλοήγησης (αριστερά – δεξιά) που βρίσκονται στην μεγεθυμένη φωτογραφία.

Για να κλείσετε την μεγεθυμένη φωτογραφία κάντε διπλό κλικ πάνω της.

Some Help

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player