Μαθήματα
Μάρ
02
Τρίτη
2021
10:00-11:00
11:30-13:00
14:00-16:00
17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
19:00-20:00
20:00-21:00
Μιχάλης Αίθουσα 1
21:00-23:00
Περισσότερες Πληροφορίες

Ballet Int.R.A.D. (Αρχάριοι)Δευτέρα19:00-20:00Αίθουσα 2Αλέκα
Τετάρτη19:00-20:00Αίθουσα 2Αλέκα